Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk. Onder 'extra informatie' leest u hierover meer.

  Aanpassing huwelijksvermogensrecht

  Let op: per 1 januari is het huwelijksvermogensrecht veranderd. Laat u goed informeren door een advocaat of notaris over de gevolgen hiervan en kies bewust. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u helaas niet inhoudelijk informeren.

 • Hoe werkt het?

  Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
  • Een van u moet Nederlander zijn of in Nederland wonen.
  • De volgende familieleden mogen niet met elkaar een geregistreerd partnerschap sluiten:
   • ouders en kinderen
   • grootouders en kleinkinderen
   • broers en zussen.

  Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u het partnerschap wilt registreren. U doet dit online.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop u uw partnerschap wilt registreren. Hou er rekening mee dat deze datum bij een gratis geregistreerd partnerschap niet beschikbaar kan zijn. Wij nemen dan contact met u op voor een andere datum.
  • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Wat heb ik nodig?

  • DigiD inloggegevens.
  • Gegevens van eventuele eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen geschreven zoals in het paspoort, data en plaats van de voltrekking en de ontbinding).
  • Namen van allebei de ouders (namen geschreven zoals in het paspoort).
  • Gescande geldige legitimatiebewijzen van u allebei. U kunt deze uploaden aan het einde van het formulier.
  • Namen (geschreven zoals in het paspoort), adresgegevens en BSN-nummers van 2, 3 of 4 (meerderjarige) getuigen.
  • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur. Bij een gratis geregistreerd partnerschap kunt u de trouwambtenaar niet kiezen.
  • Vastgelegde locatie en datum (als het om een andere locatie gaat dan het gemeentehuis en het Oude Raadhuis).
 • Wat kost het?

  (prijzen zijn inclusief partnerschapsboekje)

  Het Oude Raadhuis:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Restaurant Abel:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Het Kasteel van Rhoon:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Locatie naar keuze, welke is aangewezen als "huis der gemeente"

  • maandag t/m vrijdag: € 480,00
  • zaterdag: € 770,00
  • zondag en algemeen erkende feestdagen: € 890,00

  Gratis geregistreerd partnerschap

  U kunt uw partnerschap gratis registeren. Hierbij bestaat de ceremonie enkel uit het registreren van het partnerschap.

  Eventuele overige kosten

  • 2 getuigen gemeente € 35,00
  • wijzigen van locatie en/of tijd: € 40,00
  • annulering: € 70,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen twee weken na de online melding van uw geregistreerd partnerschap ontvangt u een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. Mocht uw voorkeursdatum niet meer beschikbaar zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

  De trouwambtenaar wordt 2,5 week voor het geregistreerd partnerschap toegewezen. Daarna neemt hij of zij contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

 • Extra informatie

  Verschil met huwelijk

  Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt trouwen met uw geregistreerd partner, kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij  elke gemeente doen.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

 • Formulieren / Afspraak

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER A1 EN A2? U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, u bent gemeenschapsonderdaan of in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Het meldingsformulier bestaat uit twee delen, deel A1 (of B1) en deel A2 (of B2). Vul de formulieren deel A1 (of B1) en A2 (of B2) samen in. Eén persoon vult deel A1 (of B1) in met zijn/haar DigiD. 

  Deel A1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Na verzending van deel A1 (of B1) ontvangt de eerste persoon een email met een referentienummer. Deel A2 (of B2) vult de tweede persoon in. U heeft het verkregen referentienummer nodig! Pas in deel A2 (of B2) worden de overige gegevens zoals datum, locatie en getuigen e.d. ingevuld:

  Deel A2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER B1 EN B2? U (of één van beiden) bezit niet de Nederlandse nationaliteit, bezit een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, is geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of woont permanent in het buitenland.

  Deel B1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap

  Deel B2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap