Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  U gaat niet trouwen, maar u wilt de relatie met uw partner wel officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk. Onder 'extra informatie' leest u hierover meer.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U bent allebei niet getrouwd en heeft allebei geen geregistreerd partnerschap.
  • U bent geen directe familie van elkaar ((klein)kind, (half)broer, (half)zus, (groot)ouder, neef, nicht, oom, tante).
  • U bent niet gedwongen tot een geregistreerd partnerschap.
  • Een van u moet Nederlander zijn of in Nederland wonen.
 • Wat moet ik doen?

  U meldt uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u het partnerschap wilt registreren. U doet dit online.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop u uw partnerschap wilt registreren. Hou er rekening mee dat deze datum bij een gratis geregistreerd partnerschap niet beschikbaar kan zijn. Wij nemen dan contact met u op voor een andere datum.
  • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Wat heb ik nodig?

  • DigiD inloggegevens.
  • Gegevens van eventuele eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen geschreven zoals in het paspoort, data en plaats van de voltrekking en de ontbinding).
  • Namen van allebei de ouders (namen geschreven zoals in het paspoort).
  • Gescande geldige legitimatiebewijzen van u allebei. U kunt deze uploaden aan het einde van het formulier.
  • Namen (geschreven zoals in het paspoort), adresgegevens en BSN-nummers van 2, 3 of 4 (meerderjarige) getuigen.
  • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur. Bij een gratis geregistreerd partnerschap kunt u de trouwambtenaar niet kiezen.
  • Vastgelegde locatie en datum (als het om een andere locatie gaat dan het gemeentehuis en het Oude Raadhuis).
 • Wat kost het?

  (prijzen zijn inclusief partnerschapsboekje)

  Het Oude Raadhuis:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Restaurant Abel:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Het Kasteel van Rhoon:

  • maandag t/m vrijdag: € 330,00
  • zaterdag: € 605,00
  • zondag/algemene erkende feestdagen: € 725,00

  Locatie naar keuze, welke is aangewezen als "huis der gemeente"

  • maandag t/m vrijdag: € 480,00
  • zaterdag: € 770,00
  • zondag en algemeen erkende feestdagen: € 890,00

  De trouwambtenaar wordt 2,5 week voor uw geregistreerd partnerschap officieel toegewezen. Daarna neemt hij of zij contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

  Gratis geregistreerd partnerschap

  U kunt uw partnerschap gratis registeren. Hierbij bestaat de ceremonie enkel uit het registreren van het partnerschap.

  Eventuele overige kosten

  • 2 getuigen gemeente € 35,00
  • wijzigen van locatie en/of tijd: € 40,00
  • annulering: € 70,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
 • Extra informatie

  Verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei eindigen door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners, zolang er geen minderjarige kinderen zijn. Is dit wel het geval dan is een rechter nodig om het ouderschapsplan te toetsen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij elke gemeente doen.

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet

  Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

  Partnerschap voor Nederlanders die in het buitenland wonen

  Woont u allebei in het buitenland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
  • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Curatele

  Is één van u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Meer informatie

  Nadere informatie vindt u op website van de Rijksoverheid.

 • Formulieren / Afspraak

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER A1 EN A2? U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, u bent gemeenschapsonderdaan of in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Het meldingsformulier bestaat uit twee delen, deel A1 (of B1) en deel A2 (of B2). Vul de formulieren deel A1 (of B1) en A2 (of B2) samen in. Eén persoon vult deel A1 (of B1) in met zijn/haar DigiD. 

  Deel A1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Na verzending van deel A1 (of B1) ontvangt de eerste persoon een email met een referentienummer. Deel A2 (of B2) vult de tweede persoon in. U heeft het verkregen referentienummer nodig! Pas in deel A2 (of B2) worden de overige gegevens zoals datum, locatie en getuigen e.d. ingevuld:

  Deel A2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  WANNEER GEBRUIK FORMULIER B1 EN B2? U (of één van beiden) bezit niet de Nederlandse nationaliteit, bezit een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, is geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of woont permanent in het buitenland.

  Deel B1 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap

  Deel B2 Meldingsformulier voorgenomen huwelijk /geregistreerd partnerschap