Geluidsoverlast veroorzaken

 • Wat is het?

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Hoe werkt het?

  Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 8 weken van te voren. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

  Denk aan omwonenden

  Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.
 • Wat kost het?

  • kosten geluidsontheffing geldig voor één dag: € 29,20
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één week: € 39,95
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één maand: € 114,70
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één jaar: € 229,80
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  Als u een evenement organiseert, hebt u ook een evenementenvergunning nodig.

  Bij bouwwerkzaamheden hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  Aanvragen ontheffing geluidhinder (met DigiD)

  Aanvragen ontheffing geluidhinder (met eHerkenning)

  Veroorzaakt uw bedrijf hinder door bouw- en/of sloopwerkzaamheden? Dan vraagt u een ontheffing bouwhinder aan. Bouwhinder is hinder als gevolg van geluid, trilling, vuil, (bouw)licht en aan- en afvoerroutes van bouwplaatsen:

  Aanvragen ontheffing bouwhinder (met eHerkenning)

  Nadere informatie via te raadplegen/downloaden PDF-bestand: Infofolder Bouwlawaai

  Wilt u een melding maken van geluidsoverlast? melding overlast en vandalisme