Geluidhinder

 • Wat is het?

  Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

  U kunt een  ontheffing geluidhinder nodig hebben als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 8 weken van tevoren. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt
 • Wat kost het?

  • kosten geluidsontheffing geldig voor één dag: € 29,20
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één week: € 39,95
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één maand: € 114,70
  • kosten geluidsontheffing geldig voor één jaar: € 229,80
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  Zelf geluidsoverlast?

  Meldingen van geluidsoverlast moeten gemeld worden bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond (0888-333555, 24 uur per dag bereikbaar).

 • Formulieren / Afspraak