Geheimhouding persoonsgegevens

 • Wat is het?

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

  1. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  2. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.
  3. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:
   • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
   • niet-commerci√ęle bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen¬†
   • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • Wat moet ik doen?

  Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens online aan bij de gemeente.

  De gemeente is verplicht om binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen en zal geen aanvullende eisen stellen. Indiening van een verzoek is gratis. De verstrekkingsbeperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt. Ook deze wijziging geeft u online door. Voor beide verzoeken gebruikt u hetzelfde formulier.

  Verhuizen naar een andere gemeente

  Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

 • Formulieren / Afspraak