Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten.

  Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

  Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

  Instellingenkaart 

  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Wat moet ik doen?

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier terug met daarbij twee dezelfde, recente en goed gelijkende pasfoto’s (vermeld op de achterkant uw naam en geboortedatum).
  • Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Voeg deze informatie dan toe.
  • Vraagt u een gehandicaptenpassagierskaart aan? Voeg ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij het aanvraagformulier.
  • Vraagt u een gehandicaptenbestuurderskaart aan? Voeg ook een kopie van uw geldige rijbewijs bij.
  • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe:

  • 2 kleurenpasfoto's die voldoen aan de pasfoto-eisen
  • kopie van eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten
  • bewijs van medisch(e) onderzoek(en)
  • voor de bestuurderskaart een kopie van een geldig rijbewijs
  • gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Voeg deze informatie dan toe.
 • Wat kost het?

  • Aanvraag: € 15,15
  • Eventueel medisch advies: € 102,50. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald bij toekenning van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Extra informatie

  Criteria

  De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn vastgelegd in de landelijke ‘Regeling gehandicaptenparkeerkaart’. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een GPK staan op het aanvraagformulier en hieronder.

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder (GPK-B):

  • u bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen en/of van een brommobiel (in de volksmond ook wel 45-km-auto genoemd), en;
  • u heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die langer dan 6 maanden duurt, en;
  • met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) bent u niet in staat om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart type passagier (GPK-P):

  • u heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die langer dan 6 maanden duurt, en;
  • met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) bent u niet in staat om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, en;
  • voor het vervoer van deur tot deur bent u continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder die u vervoert.
 • Formulieren / Afspraak

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulier: Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

  Persoonlijk ophalen

  De gehandicaptenparkeerkaart haalt u persoonlijk op. Dit kan tijdens de openingstijden zonder afspraak.