Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • Hoe werkt het?

  De parkeerkaart staat op naam van een persoon. De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten die u kunt aanvragen:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto of brommobiel kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen voor het vervoer van haar bewoners.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent of als u minder dan 100 meter kunt lopen en kunt niet alleen gelaten kunt worden als de auto wordt weggezet vanwege verschijnselen als dwalen, of een verstandelijke of psychische beperking.

  Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

  Is uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt, gestolen of beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. Bij diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.

  Criteria

  De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn vastgelegd in de landelijke ‘Regeling gehandicaptenparkeerkaart’. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een GPK staan op het aanvraagformulier en hieronder.

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder (GPK-B):

  • u bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen en/of van een brommobiel (in de volksmond ook wel 45-km-auto genoemd), en;
  • u heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die langer dan 6 maanden duurt, en;
  • met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) bent u niet in staat om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart type passagier (GPK-P):

  • u heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking die langer dan 6 maanden duurt, en;
  • met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) bent u niet in staat om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, en;
  • voor het vervoer van deur tot deur bent u continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

  Wilt u in aanmerking komen?

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier terug met daarbij twee dezelfde recente en goed gelijkende pasfoto’s (vermeld op de achterkant uw naam en geboortedatum).
  • Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Voeg deze informatie dan toe.
  • Vraagt u een gehandicaptenpassagierskaart aan? Voeg ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij het aanvraagformulier.
  • Vraagt u een gehandicaptenbestuurderskaart aan? Voeg ook een kopie van uw geldige rijbewijs bij.

  Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan moet u die persoonlijk op afspraak ophalen bij de gemeente.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe:

  • 2 kleurenpasfoto's die voldoen aan de pasfoto-eisen
  • kopie van eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten
  • alle andere documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt
  • voor de bestuurderskaart een kopie van een geldig rijbewijs
  • gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Voeg deze informatie dan toe.
 • Wat kost het?

  • Aanvraag: € 15,15
  • Eventueel medisch advies: € 102,50. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald bij toekenning van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Formulieren / Afspraak

  Schriftelijk regelen

  Te downloaden en handmatig in te vullen PDF-formulier: Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

  Persoonlijk ophalen

  De gehandicaptenparkeerkaart haalt u persoonlijk op. Dit kan tijdens de openingstijden zonder afspraak.