Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is.

  Soort evenement

  Evenementen worden in klassen opgedeeld: 0-evenement en A-, B- en C-evenementen.

  De klasse wordt bepaald door de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, de gevolgen in de gemeente en de mogelijke gevolgen voor het verkeer. De organisator van een evenement moet de risico's van het evenement kennen en ervoor zorgen dat de veiligheid van de mensen die op het evenement zijn niet in gevaar komt.

  Een klein evenement valt in de klasse 0-evenement en er kan worden volstaan met een online melding bij de gemeente als er wordt voldaan aan een aantal criteria. Voorbeelden van een 0-evenement kunnen zijn een straatfeest of een buurtbarbecue. Om te bepalen of uw evenement een vergunningsvrij evenement is doorloopt u een aantal stappen in het meldingsformulier.

  Wilt u een groot evenement (A-, B- of C-evenement) organiseren, zoals een optocht, feest, festival, concert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan moet u online een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  0-evenementen (vergunningsvrij)

  Voor 0-evenementen is het niet nodig een vergunning aan te vragen. Hiervoor maakt u online een melding. Deze dient 4 weken voorafgaand aan het evenement gedaan te zijn. Een evenement is vergunningsvrij als:

  1. het een feest op eigen terrein (géén privéfeest) betreft of een barbecue of straatfeest in de open lucht is;
  2. én het aantal aanwezigen niet meer dan 250 personen bedraagt;
  3. én het plaatsvindt op een werkdag (ma-za) tussen 09.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
  4. én het geluidsniveau op een afstand van 10m van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  5. én het niet plaatsvindt op de rijbaan, fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  6. én er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 10m2 per object.

  A-, B-, C-evenementen

  • Dien de aanvraag minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement in.
  • Dien uw aanvraag compleet in en houd rekening met de indienings- en afhandeltermijnen.
  • U levert een draaiboek in. U kunt gebruik maken van dit te downloaden voorbeeld Draaiboek bij aanvraag evenementenvergunning.
  • Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

  Andere vergunningen, meldingen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, meldingen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol, het afsteken van vuurwerk of een vergunning/melding brandveilig gebruik bij het plaatsen van een tent.

  In het 'Afwegingskader veiligheid constructieve veiligheid van objecten' vindt u uitgebreide informatie over te plaatsen objecten bij een evenement.

 • Wat kost het?

  • Evenement, georganiseerd door een persoon of maatschappelijke organisatie voor een ideëel doel: gratis
  • Evenement, georganiseerd door een persoon of organisatie met commercieel winstoogmerk: € 29,20

 • Formulieren / Afspraak

  Melding of vergunning

  U kunt direct online een aanvraag indienen of een melding doen, maar u kunt ook eerst via de vergunningencheck nagaan wat u nodig heeft.

  Doe de check (of aanvraag)

  Wellicht ook nodig

  Melding brandveilig gebruik overige plaatsen, aanvragen met DigiD

  Melding brandveilig gebruik overige plaatsen, aanvragen met eHerkenning

  U regelt uw aanvraag online met gebruik van eHerkenning (als bedrijf) of DigiD (als burger)! (dit is uw digitale handtekening). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw zaken kunt regelen.