Eerste inschrijving in Nederland

 • Wat is het?

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

  Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

 • Hoe werkt het?

  U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

  U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente.

  Personen met een vreemde nationaliteit

  In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U gaat persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Maak hiervoor een afspraak

  De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

  U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving

  Daarnaast moet u documenten laten zien van levensgebeurtenissen in uw tijd in het buitenland. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, erkenningsakte, echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Misschien moet u deze akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

 • Formulieren / Afspraak

  Maak telefonisch een afspraak om u in te schrijven. Bel: (010) 506 11 11.

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen? Download dan het formulier schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner