Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

  U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Hoe werkt het?

  Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

  Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

 • Wat moet ik doen?

  Echtscheiding

  U of uw advocaat moet de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

  Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

  Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

  Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

  U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

  De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief.

 • Wat heb ik nodig?

  Inschrijving van echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

  Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  Bij beëindiging door de rechter: zie echtscheiding.

  Bij beëindiging door een overeenkomst:

  • de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap
 • Extra informatie

  Bij een scheiding komt er veel op u af. Samen moet u afspraken maken over heel veel zaken. Denk aan de verdeling van uw bezittingen, uw woning, alimentatie, de kinderen. In het onderdeel 'uit elkaar' biedt Rechtwijzer de mogelijkheid om zelf (samen met de partner) een scheiding te regelen. Hiertoe worden tips, hulpmiddelen en adviezen aangeboden die kunnen helpen bij het oplossen van een probleem of conflict dat speelt.