Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met aparte (sterke) drankafdeling

  U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Als u in een cafetaria/snackbar alcohol schenkt, hebt u wel een drank- en horecavergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een tapontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

  Voor verenigingen en stichtingen is behalve de Drank- en horecawet ook nog de Drank- en horecaverordening van de gemeente van toepassing.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is of wordt gevestigd.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit online melden bij de gemeente. U laat hiervoor het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning wijzigen. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  Een vergunning is niet overdraagbaar!

  Bij overname of nieuw te vestigen horecaonderneming vind altijd een intakegesprek plaats met medewerkers van de afdeling Vergunningverlening. In dit intakegesprek neemt u de gevraagde bewijsstukken mee.

  De gemeente hanteert de Wet Bibob. Vul dus ook het online Bibob vragenformulier in en lever de daarbij behorende bewijsstukken tijdens het intakegesprek in.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Wat kost het?

  • Drank- en Horecawetvergunning:  € 276,20
  • Melding bijschrijving als leidinggevende: € 117,20
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht.

 • Formulieren / Afspraak

  Vergunningencheck

  U kunt direct online een aanvraag indienen maar u kunt ook eerst via de vergunningencheck nagaan wat u nodig heeft.

  Doe de check (of aanvraag)

  Aanvragen/invullen door leidinggevenden/beheerders met DigiD

  Alle leidinggevenden/beheerders dienen persoonlijk het formulier 'Verklaring leidinggevende of beheerder' in te vullen

  Verklaring leidinggevende (model A)

  Verklaring beheerder (model B)

  Aanvragen/invullen met eHerkenning

  Deze formulieren kunnen ook nodig zijn. U vult deze formulieren online in met gebruik van eHerkenning! (dit is uw digitale handtekening). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw zaken kunt regelen.

  Veiligheidsplan

  Vragenformulier Wet Bibob

  Wijziging leidinggevende naar operationeel

  Wijziging vergunning i.v.m. verbouwing, oppervlakten