Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen?

  Organisaties in het landelijk collecterooster

  • Organisaties die in het landelijk collecterooster van het CBF staan mogen collecteren in de toegewezen week. 

  Organisaties niet in het landelijk collecterooster

  • Organisaties die niet in het landelijke collecterooster van het CBF staan kunnen een vergunning aanvragen.
  • U bent in het bezit van (óf u heeft een aanvraag gedaan voor) het CBF-keurmerk 'De Erkenning'. Dit keurmerk is het enige officiële keurmerk van goede doelen in Nederland. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgericht goede doelen.
  • Géén officieel keurmerk is een registratie bij de Belastingdienst in het ANBI-register als 'Algemeen nut beogende instelling'.
 • Hoe werkt het?

  Collecterooster

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houden we bij wanneer er collectes zijn. We kijken of uw collecte past in het rooster.

  Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Collecteren mag op maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 21:00 uur in de toegewezen week.

  Staat u niet in het landelijke collecterooster en wilt u collecteren?

  • U kunt alleen collecteren/inzamelen in de opengelaten vrije periodes.
  • U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije periode van hooguit één week.
  • U mag één vergunning per jaar aanvragen.
  • Zodra een vergunning is verleend voor een vrije collecteperiode is deze periode bezet. Er kan niet meer door een andere organisatie gecollecteerd worden.
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen en zal individueel worden getoetst.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde manier aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Formulieren / Afspraak

  U regelt uw aanvraag online met gebruik van eHerkenning (organisatie) of DigiD (burger).

  Aanvraag collecte / donateurwerving