Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Huis-aan-huiswerving van donateurs evenals straatwerving van donateurs valt onder de collectevergunning.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  De gemeente toetst of de inschrijving of verklaring van steunwaardigheid van het CBF aanwezig is.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde manier aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met gebruik van eHerkenning (bedrijf) of DigiD (burger). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw zaken kunt regelen.

  Aanvraag collecte / donateurwerving (met eHerkenning)

  Aanvraag collecte / donateurwerving (met DigiD)