Bureau Sociaal Raadslieden

 • Wat is het?

  Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie en advies over allerlei wetten en regelgevingen.

  Bureau Sociaal Raadslieden kan voor u bemiddelen bij problemen met personen en instanties. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven, te telefoneren of door een gezamenlijk gesprek aan te gaan. Wanneer het nodig is kunnen zij u de weg wijzen naar de juiste instellingen of personen, waarbij u terecht kunt.

  U kunt de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van:

  • uitkeringen en sociale voorzieningen;
  • studiefinanciering;
  • belastingen (m.u.v. het invullen van aangiftebiljetten);
  • wonen;
  • echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht;
  • arbeidszaken;
  • consumentenzaken;
  • vreemdelingenzaken.

  De Sociaal Raadslieden vertellen welke regelingen, wetten of voorzieningen in een bepaalde situatie van belang zijn en welke instanties deze uitvoeren. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn en welke rechten en plichten iemand heeft. U krijgt advies over wat in uw situatie de beste oplossing is.

  Het kan zijn dat er voor uw vraag of probleem een andere persoon of instantie nodig is. Zo nodig leggen wij namens u het contact en treden wij op als bemiddelaar.

  Hulp met formulieren en brieven

  De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (met uitzondering van de aanvraag schuldhulpverlening, verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van bezwaarschriften.

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle formulieren of brieven die op uw vraag betrekking hebben, meeneemt naar het spreekuur van de Sociaal Raadslieden.

  De hulp van de Sociaal Raadslieden is kosteloos en bestemd voor inwoners van de desbetreffende gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Openingstijden en bereikbaarheid op de maandag in de oneven weken
  Gezondheidscentrum ‘Het Koetshuis’, Bureau Sociaal Raadslieden
  Rijsdijk 15a
  3161 HK Albrandswaard
  www.vivenz.nl

  Afspraken maken
  Afspraken kunnen worden gemaakt bij Stichting Welzijn Albrandswaard via telefoonnummer (010) 501 83 22. Bereikbaarheid maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

  Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.
  Telefonisch: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer 088 123 70 11. E-mail: sociaal.raadslieden@vivenz.nl