Boom kappen

 • Wat is het?

  Er is pas sprake van een boom als deze minimaal 20 centimeter dik is, gemeten op 1.30 meter hoogte. Bij meer stammen geldt de dikste stam.

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

 • Wat moet ik doen?

  Het kapbeleid zorgt voor bescherming van bomen die waardevol zijn voor de groene structuur van de gemeente Albrandswaard of individueel bijzonder zijn vanwege bijvoorbeeld soort of leeftijd. Alleen bomen in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen vallen onder het kapbeleid. Dus ook bomen van Rijkswaterstaat, NRIJ, provincie of waterschap. Particuliere bomen vallen niet onder het kapbeleid.

  Alle waardevolle bomen en structuren zijn per woonkern in kaart gebracht (overzichtskaart, Poortugaal, Rhoon en Portland). Bomen die op de kaart staan, individueel of als structuur, vallen onder het kapbeleid. Om deze bomen te mogen kappen is een omgevingsvergunning nodig die via omgevingsloket kan worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van het ingestelde beleid. Bij eventuele verlening van de vergunning kunnen aanvullende voorwaarden zoals compensatie worden gesteld, zie beleidsregels waardevolle houtopstanden. Bomen die niet op de kaart staan blijven vrij om te kappen.

  Aanvraag indienen

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag indienen. Dit kunt u online doen of u download het formulier en print het uit op papier.
  Doet u als particulier een aanvraag dan hebt u uw DigiD nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Dient u voor uw bedrijf een aanvraag in, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  De procedure gaat als volgt:

  U vult het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1.30 meter hoogte
  • de reden waarom u de boom wilt kappen.

  Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de benodigde documenten online of per post naar de gemeente. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.

  Bent u zelf geen eigenaar van de bomen voeg dan een schriftelijke toestemming van de eigenaar toe.

 • Wat kost het?

  € 54,75

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.