Bijstand, vrijwilligerswerk

 • Wat is het?

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

  Door vrijwilligerswerk te doen, ontwikkelt u vaardigheden die van belang kunnen zijn voor uw mogelijkheden om betaald werk te kunnen doen. Het kan een onderdeel uitmaken van een re-integratietraject. Ook kan het een invulling zijn van de verplichting om een tegenprestatie te verrichten.

  Vrijwilligerswerk doet iemand gewoonlijk bij maatschappelijke non-profit organisaties en niet bij een commerciĆ«le instelling.

 • Hoe werkt het?

  Ontvangt u een bijstandsuitkering, en doet u vrijwilligerswerk, of wilt u vrijwilligerswerk doen? Dat is prima. Bespreek het wel met uw klantmanager werk, want uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. Het is daarom belangrijk dat het aansluit bij uw mogelijkheden om betaald werk te kunnen doen.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

  Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in de gemeente kunt u terecht bij Stichting Welzijn Albrandswaard.