Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. 

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • een uitkering levensonderhoud gedurende maximaal 36 maanden die steeds per 6 maanden wordt toegekend (WW-ers moeten zich laten informeren door het UWV over de mogelijkheden om met behoud van WW te starten)

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering (maximaal 12 maanden) zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf en/of om ervoor te zorgen dat u uw bedrijf kunt voortzetten

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen; er moet wel sprake zijn van een situatie waarin het direct stoppen van het bedrijf niet mogelijk is

  U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (in sommige situaties hoeft u de lening niet terug te betalen
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

  Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig (opsomming is niet volledig):

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • aangiften inkomstenbelasting laatste 3 jaar
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzing op aanvragen voor financiering door banken of Qredits
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw melding online met DigiD (dit is uw digitale handtekening). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de melding kunt doen.

  Melding Uitkering