Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U woont of verblijft in de gemeente waarin u de uitkering aanvraagt.
  • U (en/of uw partner) hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U (en/of uw partner) hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U (en/of uw partner) kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2018 geldt het volgende:

  • Als u alleenstaand bent, dan mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Als u alleenstaande ouder, getrouwd bent of als u een samenlevingscontract hebt, dan mag u niet meer dan € 12.040 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning, dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen uitkering

  Op www.werk.nl vraagt u een bijstandsuitkering aan.

  Melden uitkering

  Na de aanvraag meldt u zich bij de gemeente via het Meldingsformulier Uitkering. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier ontvangt u per email een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

  Voorschot

  Nadat u zich voor bijstand heeft gemeld, en de aanvraag heeft ingediend, kan het even duren voordat deze is afgehandeld. Om financiële problemen tijdens de behandeling van uw aanvraag te voorkomen, kunt u 4 weken na de meldingsdatum mogelijk in aanmerking komen voor een voorschot op uw uitkering. Raadpleeg de informatie bij Bijstand, voorschot.

  Nieuw in de gemeente

  Let op! Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. Vul dus altijd online het meldingsformulier uitkering in.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door via het meldingsformulier. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Tijdens een persoonlijk gesprek hoort u welke bewijsstukken nodig zijn voor de aanvraag van een uitkering. Neem in ieder geval een geldig identiteitsbewijs mee!

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  De snelste manier om aan te vragen is online met DigiD. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de aanvraag kunt doen.

  Melding uitkering