Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U woont of verblijft in de gemeente waarin u de uitkering aanvraagt.
  • U (en/of uw partner) hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U (en/of uw partner) hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
  • U (en/of uw partner) kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Weer aan het werk

  Heeft u recht op een uitkering? Dan heeft u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

 • Wat moet ik doen?

  Inschrijven bij UWV

  Op www.werk.nl schrijft u zich in als werkzoekende. Voor de aanvraag bijstand wordt u doorverwezen naar de website van de gemeente.

  Melden uitkering

  Na de inschrijving bij het UWV vult u het Meldingsformulier Uitkering in.

  Binnen uiterlijk 5 werkdagen wordt u door ons telefonisch of per e-mail benaderd over het verloop van de aanvraagprocedure, uw rechten en plichten.(Let op: de gemeente belt zonder nummerherkenning en de e-mail kan in uw spam terechtkomen)

  Uitkering vanwege verhuizing uit andere gemeente

  Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan betekent dit niet dat uw uitkering - die u in een andere gemeente heeft - automatisch doorloopt na de melding van verhuizing. U heeft de plicht om tijdig zelf hiervoor actie te ondernemen. Vul dus altijd online het meldingsformulier uitkering in.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door via het wijzigingen- en inkomstenformulier. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

  Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur met Vraagwijzer (010) 501 12 22.

 • Wat heb ik nodig?

  Tijdens een persoonlijk gesprek hoort u welke bewijsstukken nodig zijn voor de aanvraag van een uitkering. Neem in ieder geval een geldig identiteitsbewijs mee!

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Formulieren / Afspraak