Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
  Bijvoorbeeld:

  • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
  • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
  • of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

  Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

  • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
  • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.
 • Hoe werkt het?

  • Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.
  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag nĂ¡ de dag waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  Bezwaar maken bij de gemeente

  Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Om welk besluit het gaat
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

  Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

  Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen.

  Beroep instellen bij de rechtbank

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing. Dit gebeurt bij de rechtbank. Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).

  Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

  Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de rechtbank

  De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 • Extra informatie

  De Nationale ombudsman heeft een bezwaarkaart opgesteld om te bekijken of bezwaar voor u wel de juiste weg is naar een oplossing voor uw probleem. Deze bezwaarkaart kan u helpen bij het maken van een juiste afweging.

 • Formulieren / Afspraak