Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe werkt het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Als u bezwaar kunt maken, dan staat dat in het besluit. Neem bij twijfel contact met ons op.

  In veel gevallen nodigt de Commissie bezwaarschriften u uit om uw bezwaar te bespreken. Daarna adviseert de commissie de gemeente over uw bezwaar. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Commissie bezwaarschriften.

  In sommige gevallen adviseert de Commissie bezwaarschriften niet. In dat geval bespreekt u uw bezwaar met een ambtenaar van de gemeente.

  Ten slotte beslist de gemeente op uw bezwaar. U krijgt daarvan bericht.

  Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar leest u hoe u dat moet doen.

  Wat moet ik doen?

  U kunt, voordat u bezwaar maakt, het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies vragen.

  U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente. Dat heet een bezwaarschrift. U zet daar het volgende in:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • de datum dat u uw brief verzendt;
  • uw handtekening;
  • een beschrijving en het kenmerk van het besluit waarmee u het niet eens bent, of stuur een kopie van het besluit mee;
  • de redenen waarom u het eens bent niet met het besluit.

  Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, dan komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

  Heeft u het besluit thuis ontvangen? Wij moeten uw bezwaarschrift dan binnen zes weken na verzending van het besluit hebben ontvangen. Maakt u bezwaar tegen een besluit dat is gepubliceerd in de krant of op internet? Bij het besluit staat dan wanneer u bezwaar moet maken.

  Hoe lang duurt het?

  • De gemeente beslist op uw bezwaar binnen 12 weken na verzending van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt, of 18 weken als de Commissie bezwaarschriften advies uitbrengt.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt daarvan altijd bericht.
 • Extra informatie

  De Nationale ombudsman heeft een bezwaarkaart opgesteld om te bekijken of bezwaar voor u wel de juiste weg is naar een oplossing voor uw probleem. Deze bezwaarkaart kan u helpen bij het maken van een juiste afweging.

  Als u bezwaar maakt, krijgt u een brochure met uitleg over het verloop van de bezwaarprocedure.