Bewijs van Nederlanderschap

 • Wat is het?

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

  • als u naar het buitenland verhuist
  • als u gaat trouwen
  • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

  Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het bewijs van Nederlanderschap op verschillende manieren krijgen:

  • persoonlijk afhalen
  • iemand anders machtigen (de gemachtigde moet meerderjarig zijn)
  • schriftelijk aanvragen
 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijk afhalen

  • een geldig identiteitsbewijs

  Iemand anders toestemming geven

  Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
  • wie de persoon is die uw toestemming heeft (deze persoon moet meerderjarig zijn)
  • uw handtekening
  • de handtekening van de persoon die uw toestemming heeft

  De persoon aan wie u toestemming heeft gegeven neemt deze brief mee naar de gemeente sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de persoon aan wie u toestemming heeft gegeven

  Schriftelijk aanvragen

  • uw aanvraag met daarop uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Wat kost het?

  € 12,00

 • Hoe lang duurt het?

  U of uw gemachtigde krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Vraagt u het bewijs schriftelijk aan, dan stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

 • Formulieren / Afspraak

  Persoonlijk aanvragen

  Maak telefonisch een afspraak via (010) 506 11 11.