Belastingen, kopie aanslag

  • Wat moet ik doen?

    Wilt u een bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt? Via het SVHW of op telefoonnummer (0800) 200 873 kunt u altijd een kopie van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning opvragen.

  • Formulieren / Afspraak

    via SVHW