Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

  U vertrekt uit de gemeente

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op ontheffing voor dat gedeelte van het tijdvak, dat u niet meer in de gemeente woont. Dit geldt voor:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing

  Ook bij de hondenbelasting heeft u recht op vermindering indien u de hond maar een gedeelte van het jaar houdt.

  U verhuist binnen de gemeente

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden niet tot teruggave, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, als u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of als u inwonend wordt.

  Via het Belastingloket dan wel telefonisch (0800) 020 0873 kunt u een verzoek indienen tot teruggave of vermindering.

  Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.