Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat moet ik doen?

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen vrijstelling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

  De gemeente Albrandswaard heeft de afwikkeling van belastingzaken ondergebracht bij SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling). Inwoners van Albrandswaard kunnen al hun gemeentelijke belastingzaken regelen via het digitaal Belastingloket van SVHW op internet.

  Via het Belastingloket krijgt u antwoorden op vragen over uw belastingaanslag. Verder kunt u taxatieverslagen inzien, bezwaar indienen, een verzoek om vermindering doen, kwijtschelding aanvragen en een automatische incasso afgeven.

  Let op! Het is mogelijk om uw digitale gemeentelijke belastingaanslag digitaal te ontvangen, te betalen en te bewaren. Dat betekent nog meer betaalgemak. Meer informatie hierover vindt u in het Belastingloket.

  Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van huisgenoten kan een rol spelen. Bijna alle gemeenten verlenen kwijtschelding als uw gezin een inkomen op of onder het sociaal minimum heeft.

  Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij SVHW. U kunt het formulier ook downloaden onder het kopje 'Formulieren'. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht u langer dan drie maanden, dan wordt hetgeen u daarvoor heeft betaald niet terugbetaald. Ook niet als u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt. Wanneer u hulp nodig hebt bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier, kunt u terecht bij de Vraagwijzer, telefoon (010) 501 12 22 (maandag t/m vrijdag, 10.00 tot 13.00 uur).

 • Wat heb ik nodig?

  Op het aanvraagformulier voor kwijtschelding wordt u gevraagd een aantal documenten mee te sturen. SVHW moet namelijk bekijken of u inderdaad te weinig inkomen en te weinig eigen geld hebt om de gemeentelijke belastingen te betalen.

 • Formulieren / Afspraak