Belastingen, betalingsregeling

  • Wat moet ik doen?

    U kunt ervoor kiezen om de gemeentelijke belastingen in meerdere termijnen te betalen. Die mogelijkheid krijgt u direct aangeboden bij uw aanslag.

    Voor het aanvragen van een betalingsregeling kunt u zich wenden tot het SVHW of telefonisch via (0800) 020 0873.

  • Formulieren / Afspraak

    via SVHW