Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

  Uitgebreide informatie kunt u raadplegen in onze infofolder 2018 (inclusief kostenoverzicht).

 • Extra informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie
 • Tips

  As verstrooien

  • Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus.
  • Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium.
  • Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

  Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

  U mag de as niet verstrooien op:

  • de verharde weg
  • een gemeentelijke begraafplaats
  • crematoriumterrein
  • andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft

  U kunt bij de gemeente de ontheffing aanvragen om toch op deze plekken de as te verstrooien. Op een gemeentelijke begraafplaats of het terrein van een crematorium is dit nooit toegestaan.

  Behalve de as verstrooien, kunt u ook het volgende doen met de as:

  • thuis bewaren in een sierurn
  • naar het buitenland meenemen
  • bijzetten op een plek in het crematorium of een begraafplaats
  • begraven op een begraafplaats
  • de urn bij te zetten in een graf of een nis in een urnenmuur
  • een deel van de as te bewaren in een sieraad of glasobject

  Begraafplaatsen

  Algemene begraafplaats Poortugaal

  Kerkstraat 92-94
  3176 PS Poortugaal
  Telefoon: (010) 506 11 11

  Algemene begraafplaats Rhoon

  Dorpsdijk 65a
  3161 KD Rhoon
  Telefoon: (010) 506 11 11

  Rooms-katholieke begraafplaats

  Dorpsdijk 234
  3161 CJ Rhoon
  Telefoon: (010) 501 52 84