Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  De gemeente heeft als taak om het afval van inwoners op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.

  U ontvangt de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing (meestal) in februari. Peildatum voor de afvalstoffenheffing bij verhuizing is 1 januari.

 • Wat moet ik doen?

  Het SVHW verzorgt namens de gemeente Albrandswaard de afvalstoffenheffing. U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet. U betaalt alleen voor de maanden dat u in gemeente woont. Als u wilt weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij het SVHW.

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij het SVHW. Dit kan via www.svhw.nl of schriftelijk: Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

 • Wat kost het?

  De hoogte van de kosten is gebaseerd op de grootte van uw huishouden:

  • éénpersoonshuishouden: € 177,27
  • meerpersoonshuishouden: € 236,36