Aansprakelijk stellen van de gemeente

 • Wat is het?

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar  groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

 • Hoe werkt het?

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.
 • Wat moet ik doen?

  U stuurt uw eis schriftelijk naar de gemeente, of u vult het digitale schade-aangifteformulier in. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:
  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

  Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

  Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijs van de opgelopen schade
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • eventueel een foto (als bewijs)
  • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
  • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief.
  • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.
 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  U regelt uw aanvraag online met gebruik van eHerkenning (bedrijf) of DigiD (burger). Dit is de snelste manier. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt uw zaken kunt regelen.

  Schade aangifte (met DigiD)

  Schade aangifte (met eHerkenning)