Vergaderingen

Vergaderschema

Voor het hele jaar is een vergaderschema voor de gemeenteraad gemaakt, met alle verwachte vergadermomenten.

Download het vergaderschema

Agenda’s en vergaderstukken

Op het raadsinformatiesysteem ziet u bij 'komende vergaderingen' de eerstvolgende vergadering(en) staan. De agenda en vergaderstukken worden ongeveer tien dagen voor de vergadering gepubliceerd. Bij 'laatste vergaderingen' vindt u de agenda's en vergaderstukken van vergaderingen die al geweest zijn.

Naar agenda's en vergaderstukken

Mee- of terugluisteren

U kunt live meeluisteren met een vergadering in het gemeentehuis. Wilt u achteraf terugluisteren wat er tijdens een vergadering is gezegd? Ga dan in het raadsinformatiesysteem naar 'laatste vergaderingen' en klik de betreffende vergadering aan. Per agendapunt kunt u het geluidsfragment beluisteren.

Live meeluisteren met vergaderingen

Documenten

In het raadsinformatiesysteem kunt u raadsbesluiten, raadsinformatiebrieven (informatiebrieven van het college aan de raad), moties, ingekomen brieven van instellingen of inwoners aan de raad of schriftelijke vragen van de raad aan het college terugvinden.

Naar documenten