Stemmen

U kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u aan een aantal voorwaarden voldoet

Stemmen is niet verplicht. Als u 21 maart 2018 wilt stemmen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of u woont minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat op 5 februari 2018 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 maart 2018

Stemmen doet u met uw eigen stempas. Die ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen in de brievenbus. Neem de pas mee bij het stemmen, want zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen.

Tot uiterlijk 20 maart 2018 om 12.00 kunt u een nieuwe stempas aanvragen

Als u ten onrechte geen stempas ontving of uw stempas verloor kunt u tot uiterlijk 20 maart 2018 om 12.00 een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan per mail via verkiezingen@albrandswaard.nl of telefonisch via (010) 506 11 11.

Iemand anders voor u laten stemmen (stemmen bij volmacht)

Er zijn 2 manieren om iemand voor u te machtigen als u zelf niet kunt stemmen:

  • Met een onderhandse volmacht: deze volmacht geeft u zelf af door de achterkant van de stempas in te vullen en een kiezer uit Albrandswaard te machtigen.
  • Met een schriftelijke volmacht: deze volmacht vraagt u aan als u iemand wilt machtigen terwijl u nog geen stempas ontving, bijvoorbeeld als u een paar maanden in het buitenland verblijft.

Stemmen in het stembureau

Op woensdag 21 maart kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur bij ieder stembureau in Albrandswaard stemmen.

Hoe verloopt het stemmen?

  • U geeft uw stempas aan een stembureaulid en laat uw identificatie zien.
  • U krijgt een stembiljet dat u in het stemhokje invult.
  • In het stemhokje vindt u een rood potlood. Hiermee maakt u het vakje voor de kandidaat van uw keuze rood.

Let erop dat u slechts één hokje rood maakt, anders is uw stem ongeldig. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg.