Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Voorwaarden om iemand anders voor u te laten stemmen

  • De gemachtigde woont in Albrandswaard.
  • De gemachtigde staat als kiezer geregistreerd.
  • Een kopie van een legitimatiebewijs hoeft niet meegestuurd te worden.
  • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. 

U kunt uw volmacht niet intrekken

Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt uw stempas ongeldig verklaard.

Voor wie is het?

Iedereen die mag stemmen, maar zelf niet in de gelegenheid is.

Wat heb ik nodig?

Het formulier ‘schriftelijke volmacht’ vindt u onderaan deze pagina. U kunt dit invullen en mailen naar verkiezingen@ albrandswaard.nl. Wilt u het formulier liever per post opsturen, dan kan dit naar de gemeente Albrandswaard, Afdeling Verkiezingen, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

  • Uw aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door ons zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Het gaat om naam, adres, woonplaats van u en de gemachtigde. Ook vult u allebei uw burgerservicenummer in. Het formulier wordt door u allebei getekend.
  • Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. U ontvangt een bevestiging dat de volmacht is verleend.