Regelgeving

In Albrandswaard gelden verschillende regels. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard hebben deze regels vastgesteld en bekendgemaakt. Sommige regelingen (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening) leggen verplichtingen op. Aan andere regelingen (zoals de Algemene Subsidieverordening) kunnen juist weer rechten worden ontleend.

Alle geldende regels in Albrandswaard zijn opgenomen in een nationale databank. Deze databank is te raadplegen op de website Overheid.nl. De databank beschikt over een uitgebreide zoekfunctie waarmee het tevens mogelijk is om ingetrokken regelingen op te vragen. Ook is het mogelijk om regelgeving van andere overheden te raadplegen (het Rijk, provincies en waterschappen).

Verordeningen gemeente Albrandswaard op Overheid.nl