Programmabegroting en meerjarenraming

Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar en wat dit gaat kosten.

Hieronder kunt u de begrotingen van de laatste jaren downloaden.