Onderhandse volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Voorwaarden om iemand anders voor u te laten stemmen

U heeft uw stempas ontvangen.

  • De gemachtigde woont in Albrandswaard.
  • De gemachtigde staat als kiezer geregistreerd.
  • De gemachtigde neemt zijn eigen legitimatiebewijs mee en een kopie van uw legitimatiebewijs.
  • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

U kunt uw volmacht intrekken

Als u toch nog zelf wilt stemmen, kunt u dit alsnog met uw stempas doen. U moet dan wel uw stempas terugvragen bij de gemachtigde. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas ontvangt, moet u een schriftelijke volmacht <link naar pagina schriftelijke volmacht > aanvragen.

Voor wie is het?

Iedereen die mag stemmen, maar zelf niet in de gelegenheid is.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

  • U machtigt een kiezer in Albrandswaard: vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen.
  • Geef uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.