Nieuwe geregistreerde partijen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Albrandswaard heeft op donderdag 21 december 2017 besloten de aanduiding van de politieke groepering Stem-Lokaal en Leefbaar Albrandswaard te registreren.

Stem-Lokaal

Als gemachtigde van de nieuwe groepering Stem-Lokaal en plaatsvervanger zijn de volgende personen geregistreerd:

Gemachtigde: J.H. de Kort
Plaatsvervanger: M. Heezen

Leefbaar Albrandswaard

Als gemachtigde van de nieuwe groepering Leefbaar Albrandswaard en plaatsvervanger zijn de volgende personen geregistreerd:

Gemachtigde: B.P. Boender                                               
Plaatsvervanger: S.R.W. Voogdgeert