Meepraten

Inspreken

U kunt voor een Beraad & Advies vergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij de griffier.

U kunt niet inspreken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waarover al een juridische procedure gestart is (bezwaar of beroep) en die procedure nog loopt;
  • benoemingen, keuzen, voordracht of aanbeveling van personen;
  • wanneer u een klacht kan of kon indienen.

Spreekrecht aanvragen

Burgerinitiatief

Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente? En zijn 25 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief is bedoeld om inwoners de kans te geven zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen.

Indienen burgerinitiatief

Contact met raadsleden of fracties

Hebt u zelf een idee over wat er moet gebeuren in Albrandswaard? Naast het inspreken tijdens vergaderingen of het indienen van een burgerinitiatief kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met raadsleden of fracties uit de raad. Wanneer u hen overtuigt van uw visie, kunnen zij een manier bedenken om aandacht te krijgen hiervoor.

Naar contactgegevens raadsleden