Kiezerspas

Het kan handig zijn voor een kiezer om in een ander stemdistrict of een andere gemeente te stemmen dan die waar hij of zij staat ingeschreven. In dat geval kan een kiezerspas worden aangevraagd. De kiezerspas kan, mits tijdig, schriftelijk worden aangevraagd.

Verschil tussen stempas en kiezerspas

Met de stempas die u via de post ontvangt kun u stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor u is dit de gemeente Albrandswaard. U kunt met een stempas dus niet stemmen in bijvoorbeeld Rotterdam. Met de kiezerspas kunt u stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 schriftelijk worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar u op de peildatum kiesgerechtigdheid staat ingeschreven. Voor u is dit de gemeente Albrandswaard. Hiervoor is een formulier (model K6) beschikbaar. Om een kiezerspas aan te vragen print u dit formulier uit, vult u uw gegevens in en stuurt u dit naar: Gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon (graag met vermelding van uw burgerservicenummer). Heeft u al een stempas ontvangen, dan moet deze bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk nĂ¡ ontvangst van de stempas uiterlijk tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur. U dient dan in persoon te verschijnen op het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Voor u is dit de gemeente Albrandswaard. Daar toont u uw stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan. U kunt hiervoor maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 12.30 uur terecht in het gemeentehuis.