Kiezers met een beperking

Het is niet voor iedereen makkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Hulp aan kiezers met verstandelijke handicap

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is volgens de Kieswet niet toegestaan. Er mag wel buiten het hokje uitleg worden gegeven over bijvoorbeeld het stembiljet.

Hulp aan kiezers met een lichamelijke beperking

Als u een lichamelijke beperking heeft en u wilt stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een lid van het stembureau of een door uzelf aangewezen persoon. Er wordt vanuit gegaan dat het stembiljet wordt ingevuld na instructie van de kiezer.

Als u zelf geen volmacht kan tekenen, kan een ambtenaar u helpen

Als u niet in staat bent zelf een volmacht te tekenen door uw lichamelijke handicap kan een ambtenaar van de gemeente bij wijze van service aan huis een proces-verbaal opmaken. In dit proces-verbaal wordt vastgelegd dat u volmacht verleent aan een door u aangewezen persoon. Als u van deze service gebruik wilt maken, kunt u mailen naar verkiezingen@albrandswaard.nl of bellen naar (010) 506 11 11.

Bereikbaarheid stembureaus en hulpmiddelen

Indien de ligging en inrichting van een stembureau geschikt is voor kiezers met een lichamelijke beperking staat dit aangegeven in het overzicht van de stembureaus. In die stembureaus zijn ook hulpmiddelen beschikbaar. Denk aan een oprijplank bij een opstapje, goede verlichting, een loep in het stemhokje of eventueel een extra leeslamp.