Kiezers in het buitenland

Ook als u (tijdelijk) voor uw werk in het buitenland woont of verblijft mag u stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen als u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent én de Nederlandse nationaliteit bezit. Om vanuit het buitenland te stemmen moet u zich eerst registreren in Albrandswaard.

Woont u als Nederlander voor uw werk tijdelijk in het buitenland, maar bent u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en wilt u stemmen? Dan moet u zich daarvoor registreren.

Let op: Voor mensen die in het buitenland wonen en niet meer ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, geldt een andere procedure. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de gemeente Den Haag.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als u zelf tijdelijk in het buitenland woont voor uw werk dan zijn er twee mogelijkheden om te stemmen:

  • Zelf per post stemmen vanuit het buitenland.
  • Iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland.

Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen aannemen.

Wat moet ik doen om te stemmen op 15 maart 2017?

Als u per post stemmen wilt stemmen:

  1. Dien een registratieverzoek (model M3) in bij de gemeente in Nederland waar u staat ingeschreven.
  2. U geeft hierin aan op welk adres u een briefstembiljet wilt ontvangen.
  3. Het registratieverzoek kunt u tot 4 weken voorafgaand aan de Tweede Kamer verkiezingen indienen. Voor de verkiezingen op 15 maart 2017 moet uw M3-registratieformulier uiterlijk 15 februari 2017 binnen zijn.

Als u iemand wilt machtigen:

  1. Vul het volmachtverzoek (model L8) in.
  2. Lever het volmachtsverzoek in bij uw eigen gemeente.

Tip bij het invullen van de formulieren

Hebben u en uw partner twee e-mailberichten op hetzelfde e-mailadres ontvangen? Vul dan alle twee de ontvangen registratienummers in op uw registratieformulier. Schrijf na het afdrukken met de hand het tweede nummer erbij. Bij deze verkiezing selecteert u de aanhef (dhr. / mevr.), waardoor u bij een volgende verkiezing direct goed wordt aangeschreven.