Kandidaatstelling

Kandidaatstelling

Voor het maken van uw kandidatenlijst gebruikt u de OSV software. Deze software kunt u vanaf december 2017 downloaden op de website van de Kiesraad.

Dag van de kandidaatstelling: maandag 5 februari 2018

Op de dag van kandidaatstelling levert u bij de afdeling Verkiezingen het volgende in:

 • de uitgeprinte kandidatenlijst, model H1;
 • een USB stick met de kandidatenlijst in OSV;
 • van iedere kandidaat op de lijst een instemmingsverklaring;
 • van iedere kandidaat op de lijst een kopie van voor- en achterkant van het legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart);
 • de 'Machtiging tot plaatsing aanduiding politieke groepering': dit is het bewijs dat de inleveraar de kandidatenlijst mag inleveren en dat de naam van de politieke partij gebruikt mag worden;
 • alleen voor nieuwe partijen: de waarborgsom van € 225 (kan ook gepind worden);
 • alleen voor nieuwe partijen: ten minste 20 ondersteuningsverklaringen.

Inleverschema

 • OPA: 09.00 uur
 • Echt voor Albrandswaard (EVA): 09.30 uur
 • VVD: 10.00 uur
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 10.30 uur
 • Nieuw Albrandswaardse Partij (NAP) 11.00 uur
 • CDA: 11.30 uur
 • Christenunie/ SGP: 12.00 uur

Nieuwe partijen:

 • Leefbaar Albrandswaard: 13.00 uur
 • Stemlokaal: 14.00 uur
 • Groenlinks: 15.00 uur

Mocht een nieuwe partij zich registreren, dan wordt deze partij op de dag van kandidaatstelling om 15:45 uur verwacht. Dit wordt bij de registratie ook nog gemeld.

Voorcontrole kandidatenlijsten

Voorcontrole van de kandidatenlijst is mogelijk vanaf maandag 15 januari 2018. Hiervoor maakt u een afspraak met een medewerker van team Verkiezingen Voor de bekende partijen zijn al afspraken ingepland:

 • maandag 15 januari: om 9.00 uur EVA, 11.00 uur Groen Links, 13.00 uur Leefbaar Albrandswaard,15.00 uur Stemlokaal en 17.00 uur CDA.
 • dinsdag 16 januari: om 9.00 uur VVD, 11.00 uur P.v.d.A., 13.00 uur NAP, 15.00 uur Christenunie/SGP en 17.00 uur OPA.

Mocht deze datum u niet schikken dan kunt u een  andere afspraak maken via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Wijze van vermelding van kandidaten en aantal kandidaten

Op de lijst staan maximaal 50 kandidaten. De informatie van OSV bevat ook een instructie hoe de gegevens van de kandidaten vermeld moeten worden. Iedere kandidaat ondertekent een instemmingsverklaring voor de kandidaatstelling op de lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken.

Nummering van de lijsten

Het Centraal Stembureau bepaalt de nummering van de lijsten tijdens een openbare zitting op 9 februari 2018. De lijstnummers worden toegewezen op basis van het aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Benoeming

De benoemingsbrieven worden op vrijdag 23 maart 2018 direct na het vaststellen van de definitieve uitslag aan de nieuw gekozen raadsleden overhandigd. Op vrijdag 23 maart worden alle 21 nieuw benoemde raadsleden verzocht naar het gemeentehuis te komen. Dan zal het benoemingsbesluit worden uitgereikt en kunnen vereisten papieren (mededeling aanneming benoeming, verklaring openbare betrekkingen) worden ingevuld en ondertekend. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Onderzoek geloofsbrieven

Op 26 maart 2018 onderzoekt de gemeenteraad in de 'oude' samenstelling de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. De installatie van de nieuwe gemeenteraad is op 29 maart 2018.

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen, neem dan contact op de Afdeling Verkiezingen, telefoon (010) 506 11 11.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur. De voorlopige uitslag op partijniveau wordt woensdagavond bekendgemaakt. De definitieve uitslag wordt op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een zitting van het hoofd- en centraal stembureau.