Jaarrekening en jaarverslag

Na afloop van het jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast. In de jaarrekening en het jaarverslag staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Hieronder kunt u de jaarstukken van de laatste jaren downloaden.