Identificatieplicht

Als u stemt moet u zich in het stembureau identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op 21 maart 2018. In onderstaand schema van de Kiesraad staat met welke documenten u zich in het stemlokaal kunt identificeren.

Documenten Uitgegeven in:
Nederland Alle EU-lidstaten +
IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen

Zwitserland

Overige landen
Paspoort ja ja ja ja / nee*
Rijbewijs ja ja nee nee
Identiteitskaart ja ja ja nee
Vreemdelingendocument ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.


* Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.

Dit schema is een leidraad. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.