Hoe werkt het stemmen?

Stempas

Stemmen kan met uw eigen stempas die u uiterlijk 14 dagen voor de Tweede Kamer verkiezingen in de brievenbus krijgt. Neem deze mee bij het stemmen, want zonder stempas kunt u niet uw stem uitbrengen.

Geen stempas ontvangen of stempas verloren?

Als u ten onrechte geen stempas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren kunt een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u op. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2017. U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur bij het Servicecentrum.

Bent u inwoner van Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u niet kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer verkiezingen. U ontvangt geen stempas.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u iemand anders machtigt om voor u te stemmen heet dit ‘stemmen bij volmacht’. Wij kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht. Als u voor de Tweede Kamer verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Albrandswaard zijn. Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u iemand buiten Albrandswaard wilt machtigen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Stemmen in het stembureau

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Albrandswaard stemmen. U geeft uw stempas aan een stembureaulid en u krijgt een stembiljet/de stembiljetten dat/die u in het stemhokje invult. U gaat met het stembiljet naar het stemhokje en stemt door een wit stipje, geplaatst vóór uw keuze, rood te maken. U vouwt het stembiljet dicht en doet het in de stembus. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet / de biljetten blijft/blijven dan dus leeg.

Voor de Tweede Kamer verkiezingen wordt weer met het rode potlood gestemd.

Identificatieplicht

Als u uw stem komt uitbrengen in het stembureau moet u zich identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.