Hoe vergadert de gemeenteraad?

De overheid verandert steeds meer van uitvoerder naar regisseur. Dit betekent dat inwoners meer en meer meedenken en ook zelf gaan doen. Daarom wil de gemeenteraad eerder en beter op de hoogte zijn van de mening van zijn inwoners. En dat inwoners hun mening of ideeën delen met de raad. Dat zorgt voor een andere manier van vergaderen waar de inwoner een belangrijke plek heeft.

De raadsleden vergaderen altijd op een maandag- of dinsdagavond.

Beraad & Advies vergaderingen

In de Beraad & Advies vergaderingen (raadsbijeenkomsten) bereiden de raadsleden de raadsvergadering voor. Eens per maand is er een Beraad & Advies - Welzijn met onderwerpen op het gebied van sociale zaken, veiligheid of financiën. Ook een keer per maand is er een Beraad & Advies - Ruimte met onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling of beheer. De Beraad & Advies - Planning & Control komt in juni en oktober bijeen om de conceptjaarrekening (juni) en de conceptbegroting (oktober) te bespreken.

U bent welkom in te spreken over de agendapunten die u raken en waarover u iets mee wilt geven aan de raadsleden. De beslissing kan in dit stadium nog alle kanten op.

Raadsvergadering

De raadsvergaderingen zijn eens per maand op maandag. Er wordt gedebatteerd en de raad neemt besluiten. U kunt nog steeds kort inspreken in de raad. Maar pakt u vooral uw momenten tijdens de Beraad & Advies vergaderingen. Dan kan er nog iets veranderen aan de standpunten van de fracties. Tijdens de raad gebeurt dat zelden. Daar wordt vooral door alle fracties uitgelegd wat hun standpunten zijn en waar die afwijken van de andere partijen.

Tijdens een raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Reglement van orde

Voor de vergaderingen van de gemeenteraad is een reglement van orde vastgesteld. In dit reglement staat onder andere beschreven hoe praktische zaken rondom gemeenteraadsvergaderingen zijn geregeld, hoe stemmingen verlopen, welke instrumenten de raad kan inzetten en hoe daar in de raad mee omgegaan wordt.