Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

Icon

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Naar Samenstelling gemeenteraad

Meepraten als burger

Icon

Inspreken tijdens vergaderingen, burgerinitiatief indienen, raadsleden en/of fracties overtuigen.

Naar Meepraten

Contact met de griffie

Icon

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de griffie.

Naar Contact met de griffie

Wat doet de gemeenteraad?

Icon

Wat zijn de taken en rollen van de gemeenteraad?

Naar Wat doet de gemeenteraad?

Vergaderingen

Icon

Vergaderschema gemeenteraad, agenda en vergaderstukken

Naar Vergaderingen

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Informatie over de raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen.

Naar Hoe vergadert de gemeenteraad?

Rekenkamercommissie

Icon

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad naar aanleiding van de door haar ingestelde onderzoeken.

Naar Rekenkamercommissie