Werken aan wonen

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

“Gemeentelijke inzet?” vroeg de bewonerscommissie. "Wat bedoelt u daarmee?” De vraag kwam tijdens een overleg met woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties. We zaten voor het eerst met elkaar om tafel om af te spreken wat we doen voor behouden van de kwaliteit van wonen in Albrandswaard. Het is niet gek dat mensen die voor het eerst met elkaar praten, moeten wennen aan elkaars taal. Maar juist van politici, die toch leven bij contact met bewoners, bekendheid en de meerderheid van stemmen, zou je verwachten dat ze begrijpelijk praten. Maar na twee jaar gemeentehuis ben ook ik dus vervallen in jargon. Dat was even slikken.

De afgelopen tijd heb ik hard gewerkt om het Albrandswaardse beleid op het gebied van wonen op orde te krijgen. Voor het eerst hebben we een woonvisie vastgesteld, voor het eerst maken we prestatieafspraken. Best iets om trots op te zijn volgens mij. Maar ik merk dat alles wat we hiervoor doen - onze gemeentelijke inzet - niet bepaald luid en duidelijk overkomt buiten het gemeentehuis. Het lijkt meer een stil vergaderonderwerp. Dat is frappant, juist omdat het zoveel mensen na aan het hart ligt. Het is hier prettig wonen, rustig en groen, met de voorzieningen van Rotterdam dichtbij. Wie liever in de stad wil wonen, of op een boerderij in Drenthe, is allang vertrokken.

Een reden voor deze onbekendheid is misschien wel de nieuwigheid: we doen een aantal dingen voor de eerste keer. In 2016 hebben we voor het eerst een woonvisie vastgesteld. Hierin hebben we opgeschreven dat we de kwaliteit van wonen in Albrandswaard hoog willen houden. En omdat we een woonvisie hebben, kunnen we in 2017 daarover voor de eerste keer ook afspraken maken met woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties. 'Prestatieafspraken' heet dat in jargon. In deze afspraken schrijven we op wat gemeente, corporaties en inwoners elk afzonderlijk maar ook samen doen ten behoeve van wonen in de gemeente.

Niet om te klagen, maar dat is veel werk. Met vier verschillende corporaties en vier bewonersorganisaties praten we over veel verschillende onderwerpen zoals de woningvoorraad, beschikbaarheid van woningen voor eigen inwoners, veiligheid, leefbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en natuurlijk over de manier waarop er zorg wordt geleverd aan ouderen die zelfstandig blijven wonen.

En die 'gemeentelijke inzet'? Daarmee bedoelen we twee dingen: de doelen die we willen bereiken en het werk dat we daarvoor doen. Ik ben blij met de bewoners die de moeite doen om hierover mee te denken en te praten met hun corporatie. En natuurlijk met alle anderen die bijdragen aan ons woonmilieu door hún inzet, bijvoorbeeld bij Buurt Bestuurt, Buurtpreventie of Ouderen Vereniging Albrandswaard. Ik hoop dat nog meer mensen hieraan mee willen doen. Dan is de kans groot dat we elkaar tegenkomen en elkaar leren verstaan. Als goede buren woont dat wel zo prettig.