We koesteren onze zelfstandigheid

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Twee weken geleden bezocht ik het jaarcongres van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. Een gelegenheid bij uitstek om in een ontspannen sfeer collega’s uit den lande te ontmoeten en gezamenlijk inspiratie op te doen. Ik vind het waardevol om te horen hoe andere gemeentes bepaalde zaken hebben geregeld en ervaringen over en weer uit te wisselen.

Albrandswaard is geen grote gemeente, maar echt klein zijn we nu ook weer niet. Al bekruipt je soms wel dat gevoel met een reus als Rotterdam als naaste buur. Er zijn in Nederland echter nog veel gemeenten beduidend kleiner dan de onze, met duidelijk minder dan 25.000 inwoners. Voor veel van de kleine en middelgrote gemeenten zijn hedendaagse uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de decentralisering van de zorg, vaak moeilijk te behappen. Het vraagt namelijk niet alleen een enorme inzet van college en raad, maar vooral ook heel veel inzet van de ambtelijke organisatie zowel in menskracht als in kwaliteit.

Dat geldt - of liever gezegd dat gold - ook voor Albrandswaard, vertel ik dan. En als collega-burgemeesters dan vragen hoe wij dit allemaal kunnen meesteren, kan ik het niet laten om te zeggen dat de gemeente Albrandswaard in principe terug kan vallen op bijna 850 ambtenaren met al hun competenties en kwaliteiten… overigens wel samen met Barendrecht en Ridderkerk. Dat de ambtelijke fusie ons weerbaarder heeft gemaakt en we daardoor ook als een van de kleinere van de middelgrote gemeente zelfstandig kunnen blijven. En dat een eigen gemeentebestuur van onschatbare waarde is voor een gemeenschap zoals die van Albrandswaard. Dat het daarbij wel van essentieel belang is om de juiste maat te blijven zien voor een dorpse samenleving en die ook als uitgangspunt te gebruiken bij het besturen van de gemeente.

De BAR-organisatie - de werkgever van die 850 ambtenaren - is van wezenlijk belang voor het goed reilen en zeilen, voor goed voorbereid en uitgevoerd beleid. De uitdaging daarbij is om waar nodig per gemeente maatwerk te leveren en tegelijkertijd zoveel mogelijk gemeenschappelijk te doen. Ik vind het dan ook knap hoe de BAR-organisatie dit nu al doet, na nog geen vier jaar ambtelijke fusie. Petje af voor al die hardwerkende ambtenaren.

Gaat er ook nog wat mis? Jazeker, maar daar leren wij gemeentebestuurders en de BAR-collega’s op de werkvloer steeds weer van en waar nodig sturen we bij. Dat houdt ons scherp. Bij dat scherp houden kunt u ons helpen door vanuit uw ervaring te melden wat er goed gaat en wat minder goed. Zodat we in een prettige zelfstandige gemeente kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Laten we onze zelfstandigheid vooral blijven koesteren.