Veiligheid is meer dan cijfers!

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Een aantal weken geleden publiceerde de nationale politie reactietijden van spoedmeldingen. De reactietijd is de tijd tussen de melding op 112 en het verschijnen van de politie. De politie streeft ernaar om in 90% van alle spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Dat doel stelt de politie zichzelf; het is dus niet opgedragen door de Minister of de Tweede Kamer of laat staan de gemeenteraad of de burgemeester. Toch was er veel ophef hierover in de media. Want de politie haalt dit door hun zelf gestelde doel vaak niet. Zo ook niet in Albrandswaard. We komen op ruim 70%. Dat is al jaren zo en de politie wil dat graag verbeteren.

Wat de oorzaken zijn van deze op het eerste gezicht tegenvallende cijfers? Dat is moeilijk te zeggen, omdat onder deze meldingen van alles en nog wat valt. Soms verandert bijvoorbeeld een melding tussendoor van prioriteit maar verdwijnt deze niet uit het systeem en blijft als spoedmelding genoteerd staan. En soms vergeten agenten aan te geven dat ze er al zijn omdat ze met spoed eerst gaan helpen en dan pas de administratieve handeling verrichten.

Een samenhang tussen stijgende misdaadcijfers en niet gehaalde reactietijd is er ook niet. In Albrandswaard daalden de misdaadcijfers in 2016 wederom en hebben we het laagste punt bereikt sinds we deze cijfers structureel jaarlijks in kaart brengen. Dat ligt aan ons beleid van preventie en alertheid en niet aan de gemiddelde reactietijd. Sterker nog, we hebben relatief veel zogenaamde heterdaadjes. Dus zaken waar inbrekers worden gezien of gestoord tijdens de inbraak.

Een woninginbraak is voor slachtoffers altijd zeer ingrijpend en er moet alleen al daarom snel en adequaat op worden gereageerd. Dan moet zo’n percentage echt hoger zijn dan 70%. Daarom heb ik de reactietijden specifiek voor heterdaadjes van woninginbraken eens nader uit laten zoeken. Daaruit blijkt dat de politie in 88,9% binnen een kwartier arriveert en dat is dus nagenoeg het door hun zelf gestelde streefgetal van 90%. Mooi dat bij zulke belangrijke meldingen de politie er op tijd bij is.

Veiligheid is moeilijk uit te drukken in getallen. Elke misdaad is er immers één te veel en dat zal ook elk slachtoffer beamen. Preventie en alertheid van ons allen zijn daarom nog steeds de beste methodes om het dievengilde te slim af te zijn. In dat kader houdt Buurt Bestuurt Poortugaal aanstaande zaterdag een veiligheidsdag. U bent dan van harte welkom bij de Polderschuur waar u onder andere met politie, BOA’s en de woningbouwverenigingen van gedachten kunt wisselen over veiligheid. Ook ik zal er van 12.00 tot 13.00 uur zijn en ik nodig u uit om naast mij op de rode bank plaats te nemen en met mij in gesprek te gaan. Tot dan!