Tradities

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

December is bij uitstek de maand van tradities. Wie aan tradities denkt, denkt al gauw aan iets ouds. Iets dat al zo lang bestaat, dat eigenlijk niemand meer precies weet hoe het ooit is begonnen. Of er bestaan verschillende verklaringen over de herkomst. Neem bijvoorbeeld de kersttradities. Veel van de uitingen daarvan, blijken bij nadere bestudering meer uit de Germaanse Joelfeesten voort te komen, dan dat zij met de geboorte van Jezus van doen hebben.

Een van die tradities is het verlichten en versieren van een kerstboom. Of zoals de oude Germanen deze noemden: de midwinterboom. Met het verlichten van bomen en het ontsteken van vuren werd door de Germanen onder andere de zonnewende gevierd; de terugkeer van de zon, en daarmee de terugkeer van het licht. Dat kwam ook wel uit, want de donkere dagen van december waren ook echt donker. Zeker in die tijd. Dan is het moment dat de dagen weer gaan lengen wel een moment om even bij stil te staan. Dat deden de Germanen naar verluid ook uitvoerig; 12 dagen uitbundig feesten met als slot het begin van een nieuw jaar.

In ieder geval maakten zij er met elkaar een gezellige boel van. Die gezelligheid is gelukkig ook bewaard gebleven in de tradities, ongeacht van welke oorsprong je nu uitgaat. Het brengt mensen toch dichter bij elkaar, als is het maar voor alleen de laatste weken van het jaar.

Tradities ontstaan soms ook spontaan door een idee of initiatief van een paar mensen. Vaak kleinschalig in eerste aanvang, maar door de inzet van nog meer mensen groeit het uit tot nog iets mooiers. Zo ook de kerstboom op het water in Portland. Het oorspronkelijke idee is afkomstig van buurman Ronald. Eerst samen met zijn zoons, en aanvankelijk ook met de nodige tegenslagen, wist hij dit nog te realiseren ook. In de jaren erop werd het ponton waarop de boom staat steeds steviger, en de hulp om hem neer te zetten ook omvangrijker. En de boom groter, overigens.

Dit jaar staat de boom er voor het vierde jaar. Stralend op het water. Afgelopen zaterdag stond buurman Ronald, samen met zijn zoon Colin, en collega-buurmannen Jos, Rob en Menno, de forse boom op het ponton vast te timmeren. Met vereende krachten werd het ponton te water gelaten en vastgemaakt. Na afloop soep eten bij buurvrouw Pauline, gezellig druk met nog meer buurtjes van ons eiland. Later op de avond werden de lichtjes feestelijk ontstoken en werd er in de tuin bij buurvrouw Carlijn door nog meer buurtjes geproost op de prestatie. En op de gezelligheid natuurlijk.
Prachtig om te zien hoe zoiets groeit en mensen bij elkaar brengt. Proficiat en dank jullie wel!