Oren op steeltjes

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

De Rhoonse Weide is een braakliggend terrein langs de Rhoonse Baan dat al jaren ligt te wachten op ontwikkelingen. Bij een excursie met de stichting Carnisse Grienden, op een vroege zaterdagochtend, zagen we dat het gevolg van dit nietsdoen is dat heel veel soorten broedvogels zich er hebben genesteld. In de natuur van de weide en van de oever van de Koedood zijn veel verschillende vogelsoorten te horen: grasmus, rietzanger, roodborsttapuit, fitis, paapje, blauwborst, karekiet, kwikstaart, boerenzwaluw en als klap op de vuurpijl een sprinkhaanzanger. We moesten onze oren op steeltjes zetten om alles te kunnen horen. De stilte boven de akkers stak er schraal bij af.

Een veelheid van soorten is het wezen van biodiversiteit, belangrijk voor balans in de natuur en voor het overleven van de mens als soort. Helaas gaat het niet goed met de soortenrijkdom in Nederland. Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 autochtone wilde plantensoorten in aantal achteruitgegaan en zijn er meer dan 40 uitgestorven. Het CBS zag in vijftig jaar 2,5 miljoen broedvogels verdwijnen. SOVON Vogelonderzoek meldt dat het aantal weidevogels sinds 1990 is gedaald met 60% tot 70%. Hetzelfde geldt voor veel andere diersoorten: ook bijen- en vlindersoorten gaan achteruit. De nachtvlinders hebben het zwaar door de toename van kunstlicht.

Biodiversiteit is geen verdienmodel, het in stand houden van soorten levert niet direct geld op. Ecosystemen hangen samen van verschillende soorten, en als er te weinig soorten overblijven houdt het een keer op. Maar de economie draait anders.

Waar een financiƫle prikkel ontbreekt, zijn het altijd weer vrijwilligers die het werk voor niets doen. Later op dezelfde zaterdag zag ik bij de Vogelklas van Karel Schot hoeveel mensen als vrijwilliger meewerken aan de opvang van hulpbehoevende vogels en anderen dieren. De vogelopvang zit in deze tijd van het jaar vol met geredde kuikens. De tellingen van vogels en vlinders gebeurt door vrijwilligers die dit jarenlang gratis doen. Langs de Koedood zijn het de vrijwilligers van de Natuurvereniging IJsselmonde die natuurlessen geven en Albrandswaardse kinderen bekend maken met de plaatselijke natuur. Op deze manier hebben al duizenden kinderen kennis gemaakt met de polder en zijn planten en dieren.

Gelukkig komt niet alles neer op de schouders van vrijwilligers. Vanaf dit jaar wordt in het Buijtenland van Rhoon een begin gemaakt met een vorm van landbouw die 'natuurinclusief' wordt genoemd. Met meer bloemen, meer kleuren en hopelijk ook met weer meer weidevogels. En soms dragen we vanuit de gemeente een steentje bij. Zo beperken we de openbare verlichting in de buurt van de grienden, om dieren zoals nachtvlinders niet te verstoren. Ik hoop dat het er allemaal aan bijdraagt dat we over een aantal jaar overal in de polder weer onze oren op steeltjes moeten zetten om te horen welke bijzondere vogel zich verschuilt.