Klepperwei

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

De Klepperwei heeft eigenlijk geen introductie nodig. Het is onze oudste en meest besproken ouderenvoorziening. Het huis is de 40 jaar inmiddels alweer even gepasseerd en ondanks de betrokken zorg van de professionals en de vele vrijwilligers kunnen we niet meer ontkennen dat het gebouw erg verouderd is. Het kraakt en schreeuwt om vernieuwing. Nieuw in vorm, maar ook nieuw in functie, in gebruik.
Over het afbouwen van de huidige Klepperwei en de veranderingen in de zorg is de laatste jaren veel gezegd en geschreven. Maar we moeten constateren dat de toekomst nog redelijk in nevelen gehuld is. Het is tijd voor inspiratie en het zetten van echte stappen. Afgelopen week zijn we dus op excursie geweest met de prachtige gele schoolbus van Hans van Meggelen. Dat deden mijn collega Marco Goedknegt en ik samen met woningbouwvereniging Woonvisie, zorgverlener Argos, ondersteuners van de gemeente en twee deskundige inwoners.                          

De eerste stop was Alphen aan den Rijn, het verpleeghuis Oudshoorn. Een uur rijden dus en een goede gelegenheid om in de bus de discussie met elkaar te starten. We zijn deze dag op zoek naar inspiratie hoe langdurige zorg voor ouderen en zelfstandig wonen te combineren.
Het bleek het mooiste verpleeghuis dat ik ooit gezien heb. Een huis met twee belangrijke uitgangspunten. Allereerst gaan zij uit van volledige bewegingsvrijheid van alle bewoners, ook van dementerende bewoners. Geen afdelingen met gesloten deuren, maar een open huis en tuin met een plein, straten en veel activiteiten. Het tweede uitgangspunt was dat alle professionele verzorgenden altijd iedereen hulp bieden. Omdat bewoners zich niet houden aan de ‘eigen afdeling’, is iedereen gewoon verantwoordelijk voor iedereen. Wat hiervan te gebruiken is weten we nog niet, maar we nemen het wel mee in onze visievorming.

De volgende bezoeken gingen meer uit van een traditioneel verpleeghuis. De bijzondere elementen hier werden gevormd door de wijze waarop de wijk steun krijgt uit het huis. Uitjes, gezellige avonden, vervoer naar activiteiten met de Argosmobiel, maaltijden in de Brasserie, maar ook alarmering en zorg. Voor onze situatie in Rhoon allemaal belangrijke ideeën.

De laatste stop was een verzorgingshuis waar bewoners en een groep mensen uit de wijk met een beperking op een bijzondere wijze met elkaar verbonden waren.

Na drie werkbezoeken en een korte evaluatie was iedereen een beetje murw. Het werd tijd om een en ander te laten bezinken.
Belangrijke onderdelen waarover ik nakauw: begin met een visie op de doelgroep, gebruikers en ambities. Bekijk het plangebied goed, waar bij ons de gymzaal, de basisschool, het Twee -en Vierspan en het park een belangrijke rol spelen. Pas wanneer gebruikers, ambities en plangebied bekend zijn gaan we aan de tekentafel staan.

Al met al een welbestede dag.