Kies met verstand en hart

Dit item is verlopen op 20-02-2018.
Hans Wagner

Volgende week woensdag, 15 maart, mogen we naar de stembus. In Albrandswaard zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen zodat u de 15e uw stem opnieuw of misschien wel voor het eerst kunt uitbrengen in een van de 14 stembureaus. Dat lijkt voor ons - opgegroeid in een vrij en democratisch land - de natuurlijkste zaak van de wereld. We zijn niet anders gewend en staan er vrijwel nooit bij stil dat stemmen een voorrecht is. En we beseffen vaak ook niet dat er nog steeds (veel) landen in de wereld zijn waar inwoners niet mogen meebeslissen over wie hun land of stad bestuurt. Waar stemmen überhaupt niet aan de orde is of alleen is voorbehouden aan een kleine elite.

De verkiezingen van volgende week zijn belangrijk en het is dus ook belangrijk om van uw stemrecht gebruik te maken. Want met uw stem bepaalt u mede de samenstelling van onze nationale volksvertegenwoordiging: de 150 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. In Nederland telt elke stem even zwaar en wordt iedere stem geteld. Dat gebeurt met de hand. Dat is niet efficiënt maar wel heel transparant. Het betekent echter wel dat we de hele avond wachten op de uitslag en dat is voor velen een vaak spannende avond voor de buis.

Het tellen van de stemmen is overigens openbaar en gebeurt door vele vrijwilligers in de stembureaus. Op deze plek wil ik hen daarvoor alvast hartelijk bedanken, evenals de vele gemeenteambtenaren die de verkiezingen mogelijk maken.

De afgelopen tijd zien en horen we de politici elke dag in de media op jacht naar uw stem. Ook dat laat zien hoe waardevol uw stem is. Ga daar dus dan ook niet te lichtvaardig mee om. Verkiezingen zijn geen belspelletje of speculatieve aandelenmarkt, maar een belangrijke gebeurtenis die zoals gezegd de samenstelling van de Tweede Kamer voor (maximaal) vier jaar vastlegt. Die bepaalt welke coalities mogelijk zijn en daarmee ook welke regering we krijgen.

Er wordt veel gesproken over strategisch stemmen, een verloren stem, een tactische stem, etc. Dat zijn uitdrukkingen die inderdaad wel doen denken aan de beurs of aan een tv spelletje. Mijn advies luidt echter dat de meest strategische of tactische stem de stem is die u met verstand en hart het hokje rood laat kleuren bij de lijst en de kandidaat van uw overtuiging. Dat is nooit een verloren stem, maar een oprechte en goed overwogen stem. Maak dus gebruik van uw kiesrecht. Het is een voorrecht. Ik wens u daarbij alle wijsheid en overtuiging toe!