In gesprek

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Wanneer het gaat om het samenwerken (of samen werken) tussen inwoners en gemeente hebben bestuurskundigen allerlei mooie termen hiervoor bedacht. Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, participatiedemocratie, coproductie, co-creatie. Er zijn zelfs participatieladders.

In de buitenruimte is er een nieuwe term om manieren te vinden om met inwoners in gesprek te gaan: belevingswaarde. Hoe beleven mensen hun straat, park of sloot? Een invalshoek die wel wat vraagt van onze manier van werken. We hebben nu democratisch vastgesteld aan welke kwaliteitseisen het onderhoud van straten moet voldoen en er zijn contracten met aannemers die deze kwaliteit moeten leveren. Maar het kan heel goed dat bewoners andere prioriteiten stellen. In 2017 zullen we op een paar plekken in gesprek gaan met inwoners over de beleving van hun leefomgeving. Ik ben heel benieuwd wat mensen zelf belangrijk vinden, maar verwacht niet dat alle buurtgenoten het met elkaar eens zullen zijn. Als voorproefje maken we nu al mee dat er vragen komen of het riet in de sloot kan worden gemaaid, terwijl anderen juist vragen of het kan blijven staan ten behoeve van waterdieren. Mensen hebben nu eenmaal verschillende voorkeuren.

Feitelijk gaat het erom dat we als overheid, of ik als wethouder in dit geval, samenwerken met betrokken inwoners over hun leefomgeving, zonder daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen. Een natuurlijke oever ziet er misschien wat slordig uit maar is beter voor natuur en milieu en is bovendien in onderhoud goedkoper.

De afgelopen tijd is er veel gesproken over onderzoeken naar nieuwe woningbouwlocaties. Ook hierbij was en is het van belang op een zo goed mogelijke manier in gesprek te gaan met mensen die dat wensen. Gewoon praten en luisteren naar elkaar. Maar wanneer dit gesprek ook nog eens gaat over meer dan de persoonlijk vragen, gevoelens en ideeën van bewoners, en zaken als huisvesting statushouders en de woonvisie in deze discussie een rol spelen, komt er nog iets anders om de hoek kijken. Dan komen er ook andere vragen en staat alles ter discussie. Zijn dit de juiste cijfers? Is dit de juiste motivatie? Instroom van vluchtelingen lijkt te verminderen, dus is er nog wel een noodzaak? Zijn er echt nog geen plannen ? U zei toen dit en nu….
Tja, dan gaat het om meer dan samenwerken of samen werken. Dan gaat het ook om vertrouwen en de wil om te vertrouwen, zodat we samen verder komen.

Het raadsdebat hierover en de reactie van sommige inwoners hebben mij wederom aan het denken gezet. En ja, achteraf bezien zou ik dingen anders doen. Maar wederom zou ik los van alle terminologie op de een of andere manier het gesprek zoeken met inwoners. Gewoon om te bekijken of we er samen meer van kunnen maken.