Goede gesprekken

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Mijn ervaring is dat de beste gesprekken vaak ontstaan als ik actief inwoners opzoek. Deze ervaring delen onze wijkagenten met mij: zij zijn onlangs gestart met een mobiel wijkbureau in plaats van een vast spreekuur. Misschien nog wat vroeg voor eindconclusies maar de eerste ervaringen zijn uiterst positief.

Zelf zoek ik dus graag mensen op, onder andere met de rode bank. Ergens in de gemeente de bank neerzetten en dan het gesprek aangaan. Bijvoorbeeld in Portland tussen het winkelend publiek, bij het WISH huis in Poortugaal met bewoners, verzorgers en ouders, op het kasteel van Rhoon met twee horecaondernemers, bij Delta met de bestuursvoorzitter van Antes of - zoals vorige week - met de politiechef en de VRR directeur in onze brandweerkazerne. Dat waren boeiende gesprekken. Gesprekken die mij en mijn gesprekspartners nieuwe inzichten en meer begrip voor elkaars belangen hebben gegeven.

De chef van de politie-eenheid Rotterdam bevestigde dat we het als gemeente in deze regio goed doen met betrekking tot onze dalende misdaadcijfers. Het is goed om te horen dat de directeur van de VRR - waar onze brandweer onder valt- net zo trots is op onze vrijwillige brandweer als u en ik en deze ook in zijn ogen onmisbaar is voor een goede brandweerzorg. Het is ook fijn om te horen dat onze zorgen met betrekking tot verwarde personen rond Delta en de daarmee gepaard gaande overlast worden gedeeld door de bestuursvoorzitter van Antes. En dat Antes daar in overleg met de omwonenden en de gemeente echt iets aan wil doen. Het is bijzonder om te zien dat het ouders is gelukt om samen met vrijwilligers en een meedenkende zorgverlener het WISH huis succesvol te laten zijn. En het is waardevol om van inwoners te horen wat er leeft, wat er wel of niet goed gaat en waarom het zo mooi wonen en leven is in Albrandswaard.

Binnenkort ben ik met de rode bank op de Historische Landbouwdag. Eerder deze week heb ik daarvoor de vergunning verleend. Het is goed dat dit prachtige evenement dit jaar weer plaatsvindt en dat velen zich hiervoor inzetten. Ik ben zeer benieuwd wie er dan naast mij op de bank komt zitten.

Spontane gesprekken zijn meestal heel plezierig, maar toch kan het soms praktischer zijn om een afspraak te maken. Dat kan bij mij, bij u of op een andere plek. Voordeel van een afspraak is dat u en ik het gesprek goed kunnen voorbereiden en ik er direct de juiste personen bij kan betrekken. Voor het maken van een afspraak kunt u mij mailen of mijn secretariaat bellen.

Ik verheug me nu al op de gesprekken. Tot gauw ergens in onze mooie gemeente!